LC Valkeala 55 vuotta

LIONS CLUB VALKEALA TOIMINUT 55 VUOTTA
Kouvolan alueen lionsklubeista viidenneksi vanhin, Lions Club Valkeala perustettiin 17.3.1965.

Lionstoiminnan periaatteiden mukaisesti klubi on tehnyt vapaaehtoistyötä paikallisella ja kansainvälisellä tasolla lasten ja nuorten terveen elämän ja kehityksen turvaamiseksi, sekä ikääntyneiden, perheiden, vammaisten ja muiden apua tarvitsevien tukemiseksi. 55 vuoden aikana klubi on antanut taloudellista apua, tukea ja lahjoituksia yhteensä rahanarvon muutos huomioiden n. 328 000 euroa. Tähän summaan sisältyvät myös lionien puolisoiden ja 1988-2004 toimineen Leo Club Valkealan jakamat avustukset ja lahjoitukset. Kokonaissummasta 70 % on kohdistunut kotikuntaan, 20 % muualle Suomeen ja 10 % ulkomaille. Suurimmat kohderyhmät ovat olleet lapset ja nuoret, sekä vähävaraiset perheet, lisäksi avustusta saavat vammaiset, vanhukset ja veteraanit.

Klubin historiasta voit lukea tarkemmin täältä (pdf).